Αυξάνεται η χωρητικότητα της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
Date Added: 22 June 2022

Τελετή κατάθεσης θεμελίων πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Γκιουζέλγιουρτ, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μιλώντας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Kjartan Björnsson εξήγησε ότι το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και τέθηκε σε λειτουργία πριν από δέκα χρόνια, αναπτύχθηκε για να αποτρέψει τη ρύπανση των υπογείων υδάτων από τα απόβλητα.

Πρόσθεσε ότι αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των εργασιών για την αύξηση της χωρητικότητας σε 15 μήνες, και ότι με το έργο αυτό προστατεύεται όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τα υπόγεια ύδατα.

Μιλώντας εκ μέρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), ο διευθυντής του έργου Alexandre Prieto δήλωσε ότι η αύξηση της χωρητικότητας είναι σημαντική για την κάλυψη των αναγκών του αυξανόμενου πληθυσμού και των μεταβαλλόμενων αναγκών στην Γκιουζέλγιουρτ και τόνισε ότι το UNDP θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Ο Δήμαρχος της Γκιουζέλγιουρτ, Μαχμούτ Όζτσιναρ είπε από πλευράς του ότι το έργο περιλαμβάνει την προστασία του περιβάλλοντος, την παραγωγή και την ανακύκλωση, σημειώνοντας ότι το έργο είναι σημαντικό για την πόλη και τη χώρα.

Επισημαίνοντας ότι καθήκον τους είναι να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του έργου, ο κ. Όζτσιναρ τόνισε ότι αυτό γίνεται μέσω της διεκδίκησης, της προστασίας και της συμβολής του κοινού στο έργο.