Μια ώρα μπροστά πάνε οι δείκτες στις 26 Μαρτίου
Date Added: 24 March 2023

Την τελευταία Κυριακή τουτ Μαρτίου, δηλαδή στις 26 Μαρτίου οι δείκτες των ρολογιών θα προχωρήσουν μια ώρα μπροστά στις 3 το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη της εξοικονόμησης φωτός στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ).
Σύμφωνα με εντολή που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, η περίοδος της θερινής ώρας για το 2023 θα αρχίσει την Κυριακή, 26 Μαρτίου.
Οι δείκτες των ρολογιών θα προχωρήσουν μια ώρα μπροστά στις 3 το πρωί.
Στο μεταξύ, η θερινή ώρα θα λήξει στις 29 Οκτωβρίου.

GK