Ο Πρόεδρος της Βουλής Τορέ δέχτηκε την αντιπροσωπεία της SANKON
Date Added: 09 July 2024

Ο Πρόεδρος της Βουλής της Δημοκρατίας Ζορλού Τορέ  δέχτηκε την αντιπροσωπεία της Τουρκικής Συνομοσπονδίας Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Ο επικεφαλής της Τουρκικής Συνομοσπονδίας Βιομηχανίας και Εμπορίου (SANKON), Ferudun Cevahiroğlu δήλωσε στη συνάντηση ότι αποδίδουν μεγάλη σημασία στις οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ και ότι θα αναλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Τορέ από την πλευρά του δήλωσε ότι οι επενδύσεις που θα κάνει η Συνομοσπονδία στην ΤΔΒΚ θα τους κάνουν ευτυχισμένους και ότι τα αμοιβαία βήματα που θα γίνουν στον τομέα της βιομηχανίας και του εμπορίου θα συμβάλουν στην οικονομία των δύο χωρών.

Λέγοντας ότι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος τους είναι η Τουρκία, ο Τορέ είπε ότι οι επιχειρηματίες έχουν σημαντικά καθήκοντα για την αύξηση της οικονομικής διάστασης.

Ο Τορέ είπε ότι δεν βλέπουν τους επενδυτές από την Τουρκία ξεχωριστά από τον εαυτό τους και ότι θα ενεργήσουν σε συνεργασία για την αναζωογόνηση της οικονομίας της ΤΔΒΚ.

 

GK