Πρώτο πιστοποιητικό παραγωγής hellim ΠΟΠ στην τ/κ εταιρεία Gülgün
Date Added: 29 March 2023

Η εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων «Gülgün» είναι η πρώτη τουρκοκυπριακή εταιρεία στην οποία έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) για παρασκευή hellim/χαλλουμιού, στη βάση των προδιαγραφών του φακέλου, ανακοίνωσε το Τουρκοκυπριακό Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η Gülgün, που αξιολογήθηκε τον Φεβρουάριο από την Bureau Veritas, το διεθνώς διαπιστευμένο όργανο που έχει εξουσιοδοτηθεί να διενεργεί τους σχετικούς επίσημους ελέγχους τόσο για Τουρκοκύπριους όσο και για Ελληνοκύπριους παραγωγούς, κρίθηκε πως συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις προδιαγραφές προϊόντος ΠΟΠ «Hellim/Χαλλούμι».

ÖÖ