Το BRTK ανανεώνει το σύστημα επίγειας ψηφιακής μετάδοσης
Date Added: 28 March 2023

Το Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα Μπαϊράκ (BRTK) αναπτύσσει περαιτέρω το υπάρχον επίγειο-ψηφιακό σύστημα τηλεοπτικής μετάδοσης.

Το Έργο Επίγειας Ψηφιακής Μετάδοσης, το οποίο υλοποιείται από το BRTK, την Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζεται ολοταχώς προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα των υφιστάμενων συστημάτων ψηφιακής μετάδοσης και να μεταφερθούν αναλογικές εκπομπές σε ψηφιακό περιβάλλον.

Η εταιρεία Plisch, που βρίσκεται στο Viernheim της Γερμανίας, έχει ξεκινήσει δοκιμές και εκπαίδευση για τα συστήματα headend που  είναι η καρδιά του συστήματος της καλωδιακής τηλεόρασης για αναλογικά ή ψηφιακά σήματα.

Συνοδευόμενη από ομάδα μηχανικών του BRTK και υπαλλήλων της εταιρείας ηλεκτρονικών PALS, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό, η διευθύντρια του BRTK Μεργιέμ Όζκουρτ επισκέφτηκε την εταιρεία Plisch για να δει την παραγωγή επί τόπου.

ÖÖ