2. Uluslararası Sinema Sempozyumu 8-11 Mart 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir
Eklenme Tarihi: 04 Ocak 2022

Medya sponsorluğunu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRT) yapacağı 2.Uluslararası Sinema Sempozyumu; 8-11 Mart 2022 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) işbirliğinde, Covid-19 pandemisi olumsuz koşulları nedeni ile dijital ortamda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Sempozyum, “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali”, ” Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı” ve “İletişim Araştırmaları Derneği” tarafından desteklenmektedir.

Sempozyumun bu yıl ki teması “YENİ” kavramı üzerine odaklanmıştır. 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu bu yıl “YENİ “ kavramını sinema ekseninde bilimsel ve sanatsal tartışmaya açmayı hedeflemektedir.

Bu hedefle yola çıkan düzenleme kurulu; sinemaya katkı koyan birçok paydaş ile iş birliğine girmesi yanında, tartışma konularını akademik platforma taşıma hedefi noktasında birçok üniversitenin desteğini sağlamayı da başarmıştır. Sempozyum ikinci yılında olmasına rağmen; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri dışında; Türkiye, Makedonya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kosova, Kazakistan ve Özbekistan gibi birçok ülkenin seçkin üniversiteleri tarafından desteklenmektedir.

Sempozyum sosyal bilimlerin tüm alanlarındaki araştırmacı, akademisyen, öğrenci ve sanatçıların katılımına açıktır. Sempozyuma katılımın ücretsiz olmasının yanı sıra, gerekli koşulları karşılayan ve eserlerini yayınlatmak isteyen akademisyenler için de ücretsiz yayın imkanı sağlanacaktır. Sempozyuma katılım dili Türkiye Türkçesi ve İngilizce olacaktır. Bu yöndeki detay bilgi ilgili linklerde katılımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yer Alacak Olan Üniversiteler:

Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
Girne Üniversitesi (KKTC)
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi (Türkiye)
Karabük Üniversitesi (Türkiye)
Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkiye)
Selçuk Üniversitesi (Türkiye)
Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)
Azerbaycan Devlet Medeniyet Ve İnce Sanat Üniversitesi (Azerbaycan)
Kazakistan Milli Al Farabi Üniversitesi (Kazakistan)
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan)
Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü (Özbekistan)
Fon Üniversitesi (Makedonya)
İliria Kollege (Kosova)
İnönü Üniversitesi (Türkiye)
Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Türkiye)
Yeditepe Üniversitesi (Türkiye)

BRT