2,5 εκ. ευρώ από την Κομισιόν στην Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Date Added: 22 June 2022

Μια νέα συμφωνία για παροχή υποστήριξης στην Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά σαν μέρος των συνεχιζόμενων εργασιών με στόχο να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Αντιπροσωπεία της Κομισιόν στην Κύπρο, με τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο του έργου, το οποίο έχει εισέλθει στην 8η φάση του, θα καταβληθεί επιπλέον συνεισφορά 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά για το έργο της την περίοδο 2022-2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη νέα φάση του έργου θα επικαιροποιηθεί μια σειρά μέτρων, που θα επιτρέψουν την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μεταφορά της στο διαδικτυακό περιβάλλον, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή πρόσβαση και η προβολή της μοναδικής κληρονομιάς της Κύπρου.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει τη μεγαλύτερη χρηματική βοήθεια στο έργο της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά από το 2012, με συνολική συνεισφορά άνω των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα, μαζί με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών με το οποίο διατηρεί μακρόχρονη εταιρική σχέση, η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά έχει αποκαταστήσει, έχει διατηρήσει, έχει στηρίξει διαρθρωτικά ή έχει προστατεύσει με φυσικά μέσα, μεταξύ άλλων με μη δομικά έργα μικρής κλίμακας, 102 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρο το νησί», αναφέρεται.