Doğu Akdeniz sorunlarına hukuki ve siyasi yaklaşım ile TBMM’nin çözümdeki muhtemel rolü sempozyumu düzenlendi
Eklenme Tarihi: 10 Aralık 2020

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Denizlerdeki etkinliğini her geçen gün artıran Türkiye, barıştan, iş birliğinden, hakkaniyet ve adaletten yana bir tutumla denizlerdeki faaliyetlerini sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir.” dedi.

TBMM Tören Salonu’nda gerçekleşen “Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü” konulu sempozyumun açılışında konuşan Ünüvar, enerji kaynaklarının günümüzün en önemli varlıkları olduğunu, bu sebeple de devletler açısından özel bir önem taşıdığını söyledi.

Yeryüzünde sınırlı miktarda bulunan bu enerji kaynakları arasında petrol ve doğal gazın önde geldiğini vurgulayan Ünüvar, bu yönüyle Doğu Akdeniz’in dünyadaki birçok devletin dikkatini çektiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz’e hem kıyısı olan hem de olmayan devletlerin bu bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğinin ve yaşananların dışında kalmak istemediğinin altını çizen Ünüvar, şöyle konuştu:
“Yapılan bilimsel araştırmalara göre Doğu Akdeniz’de 3,5 ila 10 trilyon metreküp arasında çıkarılabilir doğal gaz rezervi, 1,5 ile 3,5 milyar varil petrol rezervinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Böylesine zengin potansiyelin bulunduğu coğrafyada bölge ülkelerinin bu potansiyeli göz ardı etmesi düşünülemez. Türkiye, Doğu Akdeniz’e en uzun kıyısı bulunan devlet olması sebebiyle bölgede özel bir konuma haizdir. Denizlerdeki etkinliğini her geçen gün artıran Türkiye, barıştan, iş birliğinden, hakkaniyet ve adaletten yana bir tutumla denizlerdeki faaliyetlerini sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir. Nitekim son bir yıldır yaşananlar bilhassa Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası söz konusu yaklaşımın en son örneğini oluşturmaktadır.”
Ünüvar, Türkiye’nin barıştan, iş birliğinden yana tutumunun bölge devletlerinin bir kısmı tarafından karşılık bulmadığını söyledi.

Doğu Akdeniz’e en uzun kıyı şeridi bulunan devlet olmasına rağmen Türkiye’nin, Antalya sahillerine hapsedilmesi amacıyla yapılan haritalara karşı dik bir duruşun sergilendiğini vurgulayan Ünüvar, Türkiye’nin hem kendisinin hem de KKTC’nin uluslararası hukuk kapsamındaki hak ve menfaatlerini korumak üzere uluslararası alanda her türlü girişimde bulunduğunu aktardı.

Türkiye’nin, yaşanan sorunların diyalog ile çözümünden yana olduğunu ifade eden Ünüvar, şöyle devam etti:

“Sorunların çözümü için en aklıselim yol koşulsuz müzakeredir. Böylelikle tüm bölge devletlerinin menfaatlerini koruyan bir yol bulunması mümkün hale gelecektir. Bu süreçte konuyu hukuk, siyaset ve jeopolitik gibi farklı alanlarda ele alan birçok akademik faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bunlar Türkiye’nin mevzubahis girişimlerine zemin teşkil etmiştir. Bölgedeki petrol ve doğal gaz kaynaklarının bulunduğu alanlarda deniz yetki alanlarını ilgilendiren uyuşmazlıklar ile hak, yetki ve benzeri uluslararası düzeydeki sorunların değerlendirilmesi, konuyu birçok alanda ele alan akademik ve bilimsel çalışmanın bu sürece dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır.”
Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesinin, Türkiye’nin her meselesini kendi meselesi gibi gördüğünü, bu doğrultuda çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.

Sempozyumun, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç’ın başkanlığındaki 1. oturumunda “Doğu Akdeniz Sorunlarına Genel Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik başkanlığındaki 2. oturumunda “Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen başkanlığındaki 3. oturumunda ise “Doğu Akdeniz’de Çözüm ve TBMM” başlıkları ele alınacak.

BRT/TAK