Dr. Servet Sami Dedeçay Uluslararası Sosyal Bilimler Makale Yarışması için akademisyenlere davet

Eklenme Tarihi: 12 Nisan 2021

Uluslararası Bilim Diplomasisi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Uluslararası Bilim Diplomasisi Derneği; günümüzün uluslararası sorunlarına evrensel ortak akla seslenen bilimsel çözümler üreten akademik çalışmaları desteklemek, görünür kılmak ve teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Yaşadığımız coğrafyanın karşı karşıya kaldığı ekonomik, sosyal problemler, enerji kaynaklarının paylaşımından tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını gibi insanlığın ortak mücadele etmek zorunda olduğu güncel sorunlara, ekolojik felaketlere dek uzanan geniş bir alanda bilim insanı kimliği ile müdahalede bulunmayı, bilim diplomasisi yoluyla bilimsel aklın öne çıktığı önerilerde bulunmayı hedeflemektedir.” denildi.

Kıbrıs Türk toplumunun doktora sahibi ilk kadın akademisyeni, ülkenin ilk üniversitesinin kurucusu, özellikle Kıbrıslı Türk kadınlar başta olmak üzere Kıbrıs Türk kültürü üzerine yaptığı araştırmalar ve yazdığı kitaplar ile Kıbrıs Türk akademik tarihinde saygın bir yeri olan, aynı zamanda ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı adayı unvanına da sahip Dr. Servet Sami Dedeçay’ın anısına düzenlenen Dr. Servet Sami Dedeçay Uluslararası Sosyal Bilimler Makale yarışmasının da ana hedefinin Kıbrıs Türk ve Rum toplumu ve kültürü üzerine sosyal, ekonomik, hukuksal alandaki araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacılara teşvik ederek cesaretlendirmek olduğu kaydedildi.

Yarışmanın tüm sosyal ve beşerî bilimler yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile hali hazırda her iki dereceyi son iki yılda kazanmış tüm araştırmacılara açık olduğu vurgulandı. Yarışmaya katılan tüm eserlerin Uluslararası Bilim Diplomasisi Derneği’nin ilan edeceği seçici kurul tarafından değerlendirmeye tabi tutulacağı belirtildi.

Seçici kurulun kayda değer bulduğu makalelerin yazarlarının sunumda bulunmak üzere düzenlenen konferansa davet edilecekleri ve bu konferansın ardından ilk üç sıraya layık görülen makaleye ödüllerinin takdim edileceği de bildirildi. Seçici kurul ayrıca dikkat çekmek istediği makalelere de mansiyon ödülleri vereceği açıklandı.

Bu yıl ilk kez  düzenlenecek Dr. Servet Sami Dedeçay Uluslarararası Sosyal Bilimler Makale Yarışması’nın ödülleri; birinciye 25.000 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüye de 10.000 TL olarak belirlendi. Konferansa katılarak sunumları yapılan tüm makalelerin ayrıca kitaplaştırılarak Uluslararası Bilim Diplomasisi Derneği tarafından yayınlanacağı da ifade edildi.

Yarışmaya son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021 olarak belirlendi ve başvuruların bilgi@ubdd.org adresine yapılacağı duyuruldu.

Başvuru koşulları şöyle sıralandı:

Yarışmaya daha önce yayınlanmamış makaleler katılabilir. Gönderilecek makaleler sosyal, ekonomik ve hukuki nitelik taşımalı, yeni ve özgün olmalıdır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Yarışmaya katılan makaleler en fazla üç ortak imza taşıyabilir. Bir yazar birden çok makalede yer alamaz. Değerlendirmeyi yapacak jüri üyelerine iletilmek üzere Uluslararası Bilim Diplomasisi Derneği’nin e-posta adresine gönderilecek olan makaleler isim, kurum belirtilmeden anonim dosya olarak kaydedilip gönderilmelidir. Başvurular 6 ayrı dosya (doc veya pdf) içermelidir. Makaleler başlık ve dipnotlarla birlikte 6000 kelimeyi aşmamalıdır. APA sistemi kullanılmalıdır. Makale başlığı ve özeti en fazla 500 kelime olmalıdır. Makaleyle birlikte eğitim geçmişi ve yayınları da içerecek şekilde ayrıntılı bir özgeçmiş ile İletişim bilgileri eklenmelidir.

Değerlendirme Kriterleri ise şöyle:

Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürün kapsamlı olarak ele alınması ve değerlendirilmesi. Araştırmanın kuramsal çerçevesinin ve metodolojisinin açık ve kapsamlı biçimde sunulması. Araştırma konusunun, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması. Araştırılan konunun ve araştırma sorusunun neden önemli olduğunun, makalenin var olan akademik yazına katkısının açıkça tartışılması. Makalenin akademik yazın kurallarına uygunluğu ve özgünlüğü