Evkaf, Rum basınında yer alan Afendrika bölgesinde yer alan arazilere el koyduğu iddialarına yanıt verdi
Eklenme Tarihi: 21 Mayıs 2024

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Rum basınında yer alan Evkaf’ın Karpaz’daki Afendrika (Efendi) bölgesinde yer alan arazilere el koyduğu yönündeki iddiaların gerçek dışı  olduğunu; Evkaf’ın tarihi misyonu ve hukuki durumu hakkında ciddi bir bilgi eksikliği içerdiğini kaydetti.

Evkaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Afendrika bölgesinde Evkaf’a ait vakıf arazisi bulunduğunu kanıtlayan tarihi belgeler ve kayıtların mevcut olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Özellikle belirtmek isteriz ki, Evkaf’ın Afendrika (Efendi) bölgesinde vakıf arazisi bulunduğunu kanıtlayan tarihi belgeler ve kayıtlar elimizde mevcuttur. Bu belgeler, Afendrika’daki (Efendiler) arazilerin vakıf statüsünde olduğunu ve bu statünün tarih boyunca korunduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Tarafımızdan paylaşılan Vakfiye Kaydı Defterine ait kayıtlı belgelerden de anlaşılacağı üzere Evkaf’ın bu bölgedeki mülkleri yönetme kiralama hakkı, tarihi ve hukuki temellere dayanmaktadır.

Bu bağlamda, 16 Mayıs 1881 tarihli Kıbrıs Vakfiye Defteri kaydına göre ilgili arazilerin Kara Mustafa Paşa tarafından Hala Sultan Tekkesi’ne vakfedildiği ve vakıf arazisi olduğu kayıt altına alınmıştır. Söz konusu bölge 12.500 dönümlük alana sahip olup yalnızca 2.000 dönümü tarımsal faaliyetler maksadıyla halka kiralanmaktadır.

Bilindiği üzere Evkaf, Kıbrıs’taki Osmanlı döneminden kalma vakıf mülklerinin yönetimini üstlenen, köklü ve saygın bir kurumdur. Vakıf mülklerinin yüzyıllar boyunca adadaki tüm toplumların yararına hizmet ettiği de bilinmektedir. Evkaf’ın asli görevi, bu mülklerin amacına uygun bir şekilde yönetilmesini ve gelirlerinin toplum yararına kullanılmasını sağlamaktır.”