İSG-BİR Başkanı Yüksel, iş sağlığı ve güvenliği için alınması gereken tedbirlere işaret etti
Eklenme Tarihi: 15 Mart 2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel, iş sağlığı ve güvenliği için alınması gereken tedbirlere işaret etti.

Yüksel konuyla ilgili yazılı açıklamasında, son dönemde yaşanan iş kazaları sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken tedbirlerin öneminin yeniden ve sık sık vurgulanması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasında inşaat sektörüne değinen Yüksel, “İnşaat sektörü KKTC ekonomisi için önemli bir sektördür. Maalesef en çok iş kazası bu sektörde gerçekleşmektedir” dedi ve şöyle devam etti:

“İnşaatlarda yüksekten düşme, elektrik çarpması, iskele çökmesi, iş makinelerinin yanlış ve bilinçsizce kullanımı gibi birçok risk bulunmaktadır. Bu nedenle inşaat sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimli, farkındalığı yüksek, bilinçli olması ve bunun yanında işverenlerin de gerekli tüm tedbirleri almaları elzemdir”

Daha sonra trafik konusuna değinen Yüksel, trafik kazalarının da son dönemde sıkça yaşanan kazalar arasında olduğunu, bu kazaların çoğunlukla insan hatasından kaynaklandığı belirtti.

Yüksel şöyle devam etti:

“Bu nedenle trafikteki kazaların önlenmesi için sürücülerin trafik kurallarına uymaları, yaya geçitlerine özen göstermeleri, araçlarını düzenli olarak bakımlarını yaptırmaları ve trafikte hız yapmamaları gerekmektedir. İş yerlerine gidip gelindiği süreçte gerçekleşen trafik kazaları da 35/2008 İSG Yasası’nda ‘iş kazası’ olarak değerlendirilmesi zorunluluğu açık bir şekilde belirtilmiştir.”

Yangınlara da değinen Yüksel, “Büyük çoğunluğu önlenemez gibi görünse de yangınların önlenmesi için de bazı tedbirler alınabilir. Bu tedbirler arasında dağınık ve tertipsiz ortamlarda sigara içilmemesi, elektrikli cihazların doğru kullanımına özen gösterilmesi, yangın söndürme cihazlarının bulundurulması ve bunların periyodik bakımlarının yapılmış olması gibi önlemler bulunmaktadır” dedi.

-“Depremle ilgili acil durum planı hazırlanmalı”

Depremle ilgili acil durum planlarının hazırlanması ve uygulanmasının da son derece önemli olduğunu belirten Yüksel şöyle devam etti:

“Acil durum planlamasının amacı tehlikeli durumlarda insanların yaralanmasını, mülkiyet ve çevrenin zarar görmesini minimuma indirmektir. Ayrıca planı işleve sokması gereken çalışanları da bilinçlendirmek amaçlardan biridir. Planın yapılması büyük afetlerin ve benzeri durumların engellenmesine yönelik önemli bir adımdır.

Sonuç olarak atacağımız en önemli adım bir plan geliştirmeye başlamak olacaktır, akabinde bu planı detaylandırmak ve yetkilileri belirlemek sonrasında da tatbikat uygulayarak planın geçerliliğini test etmek gerekir.

Depremde oluşabilecek can ve mal kaybının en aza indirilmesi için bu planların ivedi şekilde ele alınması gerekmektedir”

KKTC‘de iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok detaylı yasal düzenlemeler bulunduğunu, tüm işverenlerin ve çalışanların bu düzenlemelere uymakla yükümlü olduğunu ifade eden Yüksel açıklamasını şöyle tamamladı:

“İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından korunması, işyerlerinde alınacak tedbirler, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi konular yasal düzenlemelerde belirtilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan yasaların uygulanması, eğitimlerin verilmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması gerekmektedir.

Tüm bu tedbirler ve ön hazırlıklar sayesinde sadece çalışanların güvenliğini değil, aynı zamanda ekonomik kayıpların da önüne geçilmesine imkân vermektedir. KKTC‘nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemleri alarak, acil durum planlarını hazırlanıp daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayacağına inanıyoruz”