Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’ten geçti
Eklenme Tarihi: 27 Mart 2023

Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

İlk olarak onaya sunulacaklarda, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, komitenin raporunu bilgiye sundu.

Komitelerden gelen tasarı ve öneriler bölümünde de Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okudu.

Tasarıya ilişkin söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, aşırı enflasyon etkisinde olan ekonomik kriz karşısında ekonomik özgürlük, refah, istikrar ve düzenli büyümenin korunması gerektiğini dile getirerek, bu tasarıyla KDV indirimlerinin bir defa yapılmasının hedeflendiğini, bunun yapılmasını desteklediklerini belirtti.

Toros, KDV indiriminin yatırım ortamını iyileştirmek için tek başına yeterli olmadığını, enflasyon muhasebesinin de ele alınması gerektiğini, aşırı enflasyon ve TL’nin değer kayıplarının enflasyon muhasebesini gerekli kıldığını kaydetti.

Yatırım indirimlerinin yatırımın önünü açan yatırımcıyı teşvik eden bir uygulama olduğunu dile getiren Toros, indirimin yüzde 20 oranında olduğunu, bu rakamın amaca hizmet etmeyecek düşüklükte olduğunu belirtti. Toros, bu oranın güncel koşullara göre ayarlanması, güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Tasarıya ilişkin iki öneride bulunduklarını dile getiren Toros, bunların yasanın yürürlüğe giriş tarihi ve elektrikli araçlarla ilgili kriterler olduğunu, bu önerilerin bakanlık tarafından dikkate alması temennisinde bulundu.

Toros, bunun olması koşuluyla CTP’nin oyunun olumlu olacağını ifade etti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın kapsamını genişleterek bin 600 cc motorlu araçların ve elektrikli araçların da indirimden yararlanması yönünde değişiklik yaptıklarını belirtti.

Şan, şu anda indirilecek KDV vergilerinin üç eşit parçaya bölünerek yapıldığını, yapılan düzenlemeyle enflasyon karşısında rakamların küçülmesini önlemek için tasarıda uygulamanın bir defada indirilecek vergi olarak addedildiğini kaydetti.

Mevcut düzenlemenin aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyi tetiklediğini dile getiren Şan, işletmelerin üç seferde yapılan uygulama nedeniyle faturasız işlem yapmaya teşvik edildiğini, tasarıyla bunun önleneceğini belirtti.

Şan, depremi ve yasada öngörülen mali etkiyi de göz önüne alarak, yasanın yürürlüğe giriş tarihini 1 Ocak 2024 olarak düzenlediklerini ifade etti.

Şan, önerileri dikkate alarak yasanın bugünkü şeklini belirlediklerini kaydetti.

Maliye Bakanı Şan, açılımların devam edeceğini, amaçlarının özel sektörün önünü açmak olduğunu dile getirdi.

Özel sektörün sağlıklı adımlar atmasıyla devletin gelirlerinin de artacağını söyleyen Şan, yatırım indirim oranlarının düzenlenmesi ve genç girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık içerecek adımlara yönelik de çalışma yapılacağını belirtti.

Tasarının madde madde görüşülmesinin ardından yapılan oylamada, yasa tasarısı 37 kabul, 12 katılmayan olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.

– Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi görüşülüyor

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi görüşülmeye başlandı.

İlk olarak Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitesi Başkanı Özdemir Berova öneriye ilişkin raporu okudu.

Berova, komite çalışmaları esnasında sivil toplum örgütü, sendika ve diğer paydaşlarla toplantılar yapıldığını söyleyerek, yasa önerisi içinde maaşlardan kesinti yapılmasıyla ilgili maddelerde bugün yine öneri ile değişiklik yapılacağını kaydetti.

Öneriyle ilgili bilgi veren Berova, 15 bin TL ve altında maaş alanlar ve asgari ücretlilerin maaşlarından kesinti yapılmayacağını, kişilerin bu yönde dilekçe vermesi halinde kesinti yapılmayacağını ve kişilere yasa kapsamında istedikleri süre ve oranında kesinti yapılmasına olanak sağlanacağını belirtti.

Berova, ücret ve maaşlardan yapılacak kesintilerin okul ve hastane bakım onarım amacıyla kullanılacağını vurguladı.

Elde edilecek gelirin, komisyon tarafından yönetileceğini dile getiren Berova, komisyonun yasa kapsamında yapılacak harcamaların hacmi ve önceliğini belirleyeceğini ifade etti.

Diğer maddelerde de birtakım öneriler yapılacağını söyleyen Berova, yasa önerisinin oybirliğiyle geçmesi temennisinde bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün görüşülen yasa önerisinin madde madde görüşülmesine geçildiğinde birtakım değişiklik önerileri geleceğini dolayısıyla maddelerle ilgili görüşlerini ortaya koyacaklarını belirtti.

Erhürman, önerinin başlangıç dönemine değinerek, aceleye getirilmek istendiğini, buna karşı çıktıklarını, zorunlu kesintiden gönüllü kesintiye, kesinti yapılacak sürenin de 12 aydan daha kısa süreye dönüştürüldüğünü belirtti.

CTP’nin denetim, zamanlama, diğer gelirler ve tasarrufa ilişkin önerilerinin yasa önerisine yedirildiğinin görüldüğünü söyleyen Erhürman, depremden sonra dayanışma duygusu yüksekken gösterilen beceriksizlikle memlekete zaman kaybettirildiğini savundu.

Merkez Bankası’ndan elde edilecek kar payının bu fona aktarılmasının önemine değinen Erhürman, ancak bu yapılanın tasarruf değil gelirlerden elde edilen bir pay olduğunu belirtti.

Erhürman, “öneri metninde tasarruf anlamında bir madde bulunmadığını” söyledi.

Maliyeden tasarruf yapılmadığını, gelirlerden ise öngörülmeyen gelirlerden aktarım yapıldığını söyleyen Erhürman, alınacak vergilerin de kayıtlılardan alınacağını, kayıt dışı olanın olmaya devam edeceğini belirtti.

Erhüman, bu nedenle kayıtlı olanın da kayıt dışılığa girme arayışına gireceğini ifade etti.

Özel sektörden maaş kesintisi ve ek vergiler, banka mevduatlarından kesinti gibi maddelerin piyasada pahalılaşma etkileri yaratabileceğini dile getiren Erhürman, bunun hayat pahalılığı şeklinde yansıyacağını ve bütçenin şaşma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Erhürman, yasa önerisinde, kayıt dışılıkla ilgili önlem bulunmaması ve tasarrufa ilişkin herhangi bir örnek olmamasının “kaş yaparken göz çıkarmaya neden olacağını” savundu.

Kaynağa ihtiyaç duyulduğunun açık olduğunu söyleyen Erhürman, alım gücüne zarar vermeden, kayıt dışılığı sürece çekerek, ortak akılla kaynak yaratılması yönünde görüşleri bulunduğunu kaydetti.

Erhürman, harcamaların toplam maliyetinin hala doğru dürüst bir çalışmayla açıklanmadığını savundu.

Erhürman, CTP’nin görüşünün madde madde görüşülmesinden sonra belirleneceğini belirtti.TAK