KTFHGD, spor basınını kutladı

Eklenme Tarihi: 03 Mayıs 2020


Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle bir basın açıklaması yaparak, Kıbrıs Türk Spor basınının gününü kutladı.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak, özelde spor basınının, genelde ise tüm basının, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü en içten dileklerimizle kutlarız. Toplumsal mücadelenin en önemli yapı taşlarından biri olan ve zor koşullar altında faaliyetlerini sürdüren Kıbrıs Türk Spor basını, geçmişte olduğu gibi bugün de, çalışmalarında büyük fedakârlık sergiledikleri gözlemlenmektedir.

Kıbrıs Türk Toplumu olarak, Koronavirüs nedeniyle evlerimizden dışarıya çıkmazken, spor basını tüm kısıtlı olanaklara rağmen, spor kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme görevini üstlenerek ve ülkemizde yer alan tüm paydaşların görüşlerini alarak, çok sesliliğe ve demokrasiye yaptığı katkısını takdirle karşılıyoruz.

Basın özgürlüğü diğer demokratik hak ve özgürlüklerle bir bütündür. Özgür ve çağdaş spor basın mensupları olarak, toplumsal barışın ve sükûnetin sağlanmasındaki aldığınız inisiyatif, şüphesiz çok önemlidir.

Basın, toplumun yalnızca demokratik açıdan güçlenmesine değil, sosyal açıdan da birlikteliğine büyük katkı sağlamaktadır.

Basın mensuplarının, haber toplama anında engellenmemesi, çalışma koşullarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, toplumun doğru bilgilendirmesinin en temel gereksinimidir. Bu dönemde, ekonomik yönden etkilenen ve işinden olan spor basın mensuplarının tekrardan görevlerinin başlarına dönmesi en büyük arzumuzdur.