Oktay: Kıbrıs Türklerinin haklarını gözetmeyen hiçbir senaryonun hayata geçmeyeceğini dünyaya ilan ettik
Eklenme Tarihi: 07 Aralık 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu’nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin tümü üzerinde yapılan konuşmaların ardından, hükümet adına soru, görüş ve eleştirilere yanıt verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugüne kadar her şartta olduğu gibi salgın şartlarında da millete hizmetlerle dolu bir yıl geçirildiğini belirten Oktay, “Bugün Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendi ifadesiyle güzel bir şey duyduk: ‘Sağlık kurumlarımız ve çalışanlarımız üzerinden olsa bile…’ Yani dolaylı olsa bile sağlık ve Kovid-19 mücadelemizi teyit etmiş olduğunu gördük. Bunu kabul ettiklerini gördük. Bir defa da olsa önemli bir gelişmedir. Bazen hakkı teslim etmek önemli.” diye konuştu.

Milletin ve milli iradenin temsilcisi Meclisin desteğiyle tüm engelleri birer birer aşarak bugünlere gelindiğini söyleyen Oktay, bu yıl içinde hidroelektrik santrallerinden şehir hastanelerine, büyük otoyol projelerinden teknoloji merkezlerine pek çok yeni dev eserin açılışını gerçekleştirdiklerini, Fatih Sondaj Gemisi’nin 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfinin mutluluğunu 83 milyonun hep birlikte hissettiğini dile getirdi.

Türkiye’nin bir taraftan salgınla mücadele ederken 156 farklı ülkenin ve 11 uluslararası kuruluşun imdadına yetiştiğinin altını çizen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın 141 farklı ülkesinde geçici süreyle bulunan 100 bini aşkın vatandaşımızı en hızlı şekilde ülkemize getirdik. Bunun anlamı şuydu. ‘Ben bulunduğum ülkede yeterli hizmeti alamıyorum. Bu ülkenin adı Amerika, İngiltere, İtalya, İspanya, Rusya, Çin de olsa ‘ben yeterli hizmeti almak için ülkeme gelmek istiyorum’ diyen 100 bin insan… Bununla hep birlikte gurur duyalım. Bunun yanında 67 farklı ülkeden 5 bin 500 kişinin de ülkelerine dönebilmelerini sağladık.

Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderleriyle çok sayıda telefon ve telekonferans görüşmesi yaparak bölgemizdeki ve küresel düzeydeki meselelere Türkiye’nin kararlı duruşunu bizzat kendisi yansıttı. Dışişleri, ilgili kurumlar, bizler başta olmak üzere, bunları birinci elden muhataplarımıza yansıttık. Özellikle Suriye, Doğu Akdeniz, Libya ve Azerbaycan ile ilgili konularda ülkemiz söz sahibi oldu ve diplomasi kanalları etkin şekilde kullanıldı. Yani hem sahada hem masada güçlü bir Türkiye’yi yansıttık, bundan da yine hep birlikte gurur duyalım. Bölgemizde yeni çatışmalar ve insani trajedilerin yaşanmaması için elimizden geleni yapacağımızı ve sınırlarımızın güvenliği konusunda da asla ve asla geri adım atmayacağımızı hükümet olarak her platformda açıkça dile getirdik ve bunun gereğini de yaptık.

Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili meselelerde Türkiye’nin dışlandığı ve Kıbrıs Türkleri’nin hak ve çıkarlarını gözetmeyen hiçbir senaryonun hayata geçme ihtimali olmadığını bütün dünyaya ilan ettik. Bundan da gurur duyalım. Başarılarımızın arkasında milletimizin sergilediği sağlam birlik ve beraberlik ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle en iyi şekilde işleyen devletimizin, tüm kurumlarıyla ahenk içinde çalışması vardır.”

Oktay, “Dünyanın içinden geçtiği bu kritik dönemde üstlenmiş olduğumuz tarihi sorumluluğun farkındayız ve atılması gereken adımların bilincindeyiz. Geleceğimize daha güvenle bakacağımız daha müreffeh bir Türkiye için durmadan, duraksamadan ahenk içinde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iktisadi büyümenin Kovid-19 gibi küresel bir salgın döneminde dahi negatife düşmediğini ve hatta hız kesmediğini dile getirerek, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik faaliyette başlayan canlılığın, YEP hedefi olan yüzde 0,3 oranındaki büyüme oranının aşılabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Kovid-19 salgınına yönelik önlemlerin hafifletildiği haziran ayından itibaren sanayi üretiminde yüksek artışlar kaydedildiğini belirten Oktay, toplam sanayi üretim endeksinin üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 oranında artış gösterdiğini anımsattı.

Oktay, salgına rağmen nisan ayında 8 milyar 971 milyon dolar olan ihracatın hemen her ay artış gösterdiğine ve ekim ayında 17 milyar 329 milyon dolar seviyesine ulaştığına işaret ederek, “Böylece ihracatımız, salgın öncesi seviyelerini de aşarak, 2020 yılının en yüksek ihracat değerine ulaşmıştır.” dedi.

Gün içinde yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin geçmişten bugüne gelişmekte olan ülkelere benzer bir büyüme performansı gösterdiğinin aktarıldığını hatırlatan Fuat Oktay, “Evet, belirtildiği üzere Türkiye 1986-2002 yılları arasında da 2002-2019 yılları arasında da gelişmekte olan ülkelerle uyumlu bir büyüme performansı göstermiştir. Fakat arada şöyle bir fark var: 1986-2002 arasındaki büyüme ortalama yüzde 66,6 enflasyon ile yaşanmışken, AK Parti döneminde benzer performans ortalama yüzde 10 civarında bir enflasyonla hayata geçirilmiştir. AK Parti farkı da buradadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin, 2023 hedeflerinin açıklanmasından sonra Gezi olayları, Suriye sorunu, 17-25 Aralık yargıda darbe girişimi, çeşitli terör saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi, ülkenin yükselişini engellemeye yönelik dış politika gerginlikleri gibi ekonomiye yönelik belirsizlikleri artıran pek çok iç ve dış gelişmeyle karşı karşıya kaldığını anlatan Oktay, bu nedenle, 11. Kalkınma Planı’nda uzun dönemli hedeflerin belirli oranlarda revize edilmesi gerektiğini bildirdi.

Küresel şokların en belirgini olan Kovid-19 salgınının başladığı dönemde vatandaşın salgından ekonomik ve sosyal anlamda en az şekilde etkilenmesine dair tedbirleri hızla alarak hayata geçirdiklerini vurgulayan Oktay, “Bu tarz şoklar, 2023 hedeflerine ulaşılması yönünde engel teşkil ediyor gibi görünse de plan hedeflerinin ulaşılmasına yönelik ekonomimizin uzun vadeli perspektifi 11. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve yıllık programlar başta olmak üzere tüm üst politika dökümanlarında açık bir şekilde yer almaktadır. Bu çerçevede hazırladığımız program ve bütçelerimizle, günübirlik değil, bilinçli, öngörülü ve kararlı bir biçimde ekonomi politikalarımıza yön veriyoruz.” diye konuştu.

Satın alma gücü paritesi cinsinden 2002 yılında kişi başına milli gelirin AB ortalamasına oranının sırasıyla yüzde 38,2 iken, 2019 yılında bu değerlerin yüzde 61,2 olarak gerçekleştiğini anlatan Oktay, şöyle devam etti:

“Bu oranların 2020 yılında yüzde 65,2’ye yükseleceği, YEP döneminde yakınsama sürecinin hızlanması ve satın alma gücü paritesi cinsinden milli gelirimiz ile kişi başına milli gelirimizin dönem sonunda AB ortalamasına oranının yüzde 67,7 olması öngörülmektedir. Aynı yakınsama göstergesi ABD’ye göre hesaplandığında ise 2019 yılındaki yüzde 43,9 oranından dönem sonunda sırasıyla yüzde 47,1’e yükseleceği öngörülmektedir.

2010 referandumundan bu yana ülkemizin fakirleştiği yönünde bir eleştiri vardı. Gelir dağılımındaki adaletsizliği ölçen Gini katsayısı 2010 yılındaki 0,402 seviyesinden 2019 yılında 0,395’e gerilemiştir. Eş değer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 60’ı baz alınarak TÜİK tarafından hesaplanan göreli yoksulluk 2010’da yüzde 23,8 iken bu oran 2019’da yüzde 21,3’e gerilemiştir. En yüksek gelire sahip yüzde 20’lik nüfus kesiminin gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik nüfus kesiminin gelirine oranı 2010 yılında 8 iken bu katsayı 2019 yılında 7,4’e gerilemiştir. Bu göstergeler, yöneltilen mesnetsiz eleştirileri boşa çıkartmakta, gelir dağılımın söylendiği şekilde geriye gitmediğini ifade etmektedir.

Ekonomi politikalarında güven ve kredibiliteyi artırmak üzere para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü daha da güçlendiriyor, ekonomi yönetiminde kurumsal kapasitenin artırılması ve kuralların etkili bir biçimde işletilmesi için gerekli altyapıyı sağlamlaştırıyoruz. Ayrıca, ekonomi politikalarını ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı ve daha katılımcı bir anlayışla oluşturuyoruz. Nitekim, bakanlarımız son haftalarda sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantıları gerçekleştirdi, önümüzdeki günlerde de benzeri toplantıları toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden diğer sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirecektir.

Enflasyon ile mücadeleyi önceliklendirerek makroekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik politikalarımızla enflasyonu düşük tek haneli seviyelere kalıcı olarak indirmekte kararlıyız. Merkez Bankamız bu yönde gerekli adımları atarak kararlı duruşunu gösterdi. Önümüzdeki dönemde de Merkez Bankası fiyat istikrarına yönelik olarak gerekli bütün araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir. Fiyat istikrarının sağlanmasına destek olmak üzere mali disiplini güçlendirecek, kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Kamu eliyle yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda olabildiğince temkinli davranmaya dikkat edeceğiz. Bu adımlarımızı yapısal reformlar ile destekleyeceğiz. Yapısal sorunlara bütüncül bir yaklaşımla eğilerek daha etkili sonuçlar almayı başaracağız.”

Oktay, adalet hizmetlerinde altyapı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yargıda dijitalleşme ve dinamik mevzuat değişiklikleri gibi alanlarda önemli reformlara imza attıklarını söyledi.

Geçtiğimiz süreçte anayasa ve başta temel yasalar olmak üzere gerçekleştirilen değişikliklerle birçok yeniliğin kazandırıldığını belirten Oktay, kişisel verilerin korunması, çocuk haklarının anayasal koruma altına alınması, sendikal özgürlüklerin geliştirilmesi, kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkının getirilmesi, bilgi edinme ve bireysel başvuru hakkı gibi sosyal ve demokratik haklara odaklı yeniliklerin anayasal bir zeminde hayata geçirildiğini bildirdi.

“Yeni mevzuat çalışmalarıyla altyapı yatırımlarıyla kurumların yapısal ve teknolojik dönüşümüyle artan yargı mensubu ve personel sayısıyla sürekli eğitim perspektifiyle ve güçlenen mahkemeler teşkilatıyla büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz ve halen de bu sürecin içinden geçiyoruz.” diyen Oktay, hakim, savcı ve personel sayısını yüzde 177 oranında artırarak yargıda insan kaynağı kapasitesini güçlendirdiklerini kaydetti.

Oktay, mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 83, idari yargıda yüzde 38 artırarak mahkemelerle ilgili teşkilatı yaygınlaştırdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Burada altını çizerek belirtmek isterim; yargı yetkisinin kullanımı ancak ve ancak yargıya aittir. Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye ya da telkin almaz ve böyle bir şey de asla yoktur. Yargının kurumsal varlığı hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin, korumanın da güvencesidir; böyle olmaya da devam edecektir.”

Uyuşmazlıkların arabuluculuk ve uzlaştırma yollarıyla mahkeme süreci öncesinde kısa sürede ve daha az masrafla dostane yöntemle çözülmesini sağladıklarını dile getiren Oktay, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu değişikliğiyle bazı ticari uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasını dava şartı yaptıklarını söyledi.

Oktay, bu kapsamda arabulucuya giden dosyaların yüzde 54’ünün hızlı şekilde çözüme kavuştuğunu bildirdi.

İddianamenin iadesi veya kabulü, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve uzlaşma gibi yeni hukuk müesseselerini getirerek iş yükünün azalmasını ve vatandaşların hukuki güvencesinin güçlendirilmesini sağladıklarını vurgulayan Oktay, bu yıl içinde yargıda mağdur odaklı uygulamaların geliştirilmesi için Mağdur Hakları Daire Başkanlığını müstakil bir birim olarak yeniden yapılandırdıklarını bildirdi.

Oktay, adli süreçlerde kadın ve çocukların örselenmeden ifade ve beyanlarının alınabilmesini sağlamak için özel Adli Görüşme Odaları kurduklarını da dile getirerek, vatandaşların hukuki güvenliği için büyük önem taşıyan ve gelenekselleşmiş uygulamalarla bugüne kadar gelen noterlik işlemlerini kolaylaştırdıklarını kaydetti.

“Yargı Reformu Stratejisi’nde vizyonumuzu ‘güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi’ olarak belirlemiştik, bu doğrultuda ihtiyaçlara göre gerekli reformları gerçekleştirmeye devam ediyoruz.” diyen Oktay, Mecliste kabul edilen birinci reform paketiyle hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine yönelik birçok düzenlemenin 24 Ekim’de hayata geçtiğini anımsattı.

İkinci düzenlemenin 15 Nisan 2020’de, üçüncü düzenlemenin de 28 Temmuz 2020’de yürürlüğe girdiğini aktaran Oktay, şunları söyledi:

“Tüm bu değişikliklerle amacımız adalet reformunda yol haritamız olan Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedeflerin birer birer hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda Yargı Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturduk ve bu kurulla uygulamayı izleyip aksamalara çözüm getireceğiz.

İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir sistemin tesisi ve muhafazası her zaman temel hedefimiz olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimizin reform çizgisinin temel motivasyonu hukukun üstünlüğü anlayışıdır. Halihazırda Adalet Bakanlığımız İnsan Hakları Eylem Planı üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Geniş bir istişare sürecinden sonra insan hakları konusunda yol haritamız olacak Eylem Planı’nın Taslağı oluşturulmuştur. Buna ilave olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomik hayatın tüm paydaşları ile bir araya gelinmekte ve İnsan Hakları Eylem Planı Taslağı ve mevzuat ihtiyaçları gözden geçirilmektedir. Bu çerçevede yatırım ortamı, mülkiyet hakkı, sözleşme serbestisi gibi konularda adalet sistemine ilişkin yeni politikalar belirlenecektir.”

Toplumun tüm kesimlerinin yaklaşımlarının dikkate alındığı yeni bir reform sürecini başlattıklarını aktaran Oktay, “Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız. Milletimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeleri titiz bir çalışmanın ardından birer birer hayata geçirmekte kararlıyız.” dedi.

“Kadın katillerini, kadına ve çocuğa karşı suç işleyenleri dışarı bıraktınız, sizin yargı reformunuz budur” diyerek asimilasyondan, Kürt düşmanı politikalardan, insani güvenlikten bahsedildiğini dile getiren Oktay, Kürtçe konuşmanın dahi yasak olduğu günlerden, Kürtçe’nin okullarda öğretildiği, Kürdoloji bölümlerinin açıldığı günlere gelindiğini söyledi.

Oktay, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yayın organlarının bugün Kürtçe yayın yapma hakkı bulunduğunu belirterek, TRT’nin de Kürtçe yayın yapan basın organlarından birisi olduğunu kaydetti.

“Temel hak ve hürriyetler anlamında Kürt kökenli vatandaşlarımız için önemli adımlar atıldığı bir gerçektir.” diyen Oktay, şunları söyledi:

“Mahkemelerde başka dilde savunma hakkının kapsamı genişletildi ve seçimlerde Türkçe’den başka dillerde propaganda yapmayı engelleyen hükümler kaldırıldı. Bugün 83 milyon vatandaşımız hayatın her alanında dili, dini ya da etnik kökeni sebebiyle ayrımcılığa uğramadan yaşamını sürdürebilmektedir.

Kadın katillerine, kadına ve çocuğa karşı suç işleyenlere, istismarda bulunanlara gelince, sizler bunları iyi tanırsınız. Dağa kaçırılan çocuğuna kavuşmak isteyen Diyarbakır annesini evinde diri diri yakmak isteyenleri sizler iyi tanırsınız. Mağdur olan bu kadınlarımızı, çocuklarımızı size veya hiç kimseye kurban etmeyeceğiz. İnsani güvenlik mi dediniz? Sonuna kadar insanlarımızın güvenliğini ve haklarını koruyacağız. Hangi etnik kökenden, hangi inançtan olursa olsun.”

Demokrasinin de insanlığın da en büyük düşmanının terör olduğunu dile getiren Oktay, “Terörle katillerle mücadelemizi Kürtlerle mücadele gibi yansıtmak tek kelimeyle art niyetliliktir, insafsızlıktır. Tüm Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi gibi konuşmanız gerçeği çarpıtmaktır ve asla doğru değildir.” ifadelerini kullandı. Oktay, şunları kaydetti:

“PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’nin temsilcisi gibi konuşmak, İmralı’nın sözcüsü gibi konuşmakla Kürt vatandaşlarımızın, Kürt kardeşlerimizin adına konuştuklarını iddia edenler, onların temsilcisi değildir. Kürt vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin temsilcisi biziz, hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir, Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Suriye’de de Irak’ta da Kürt kardeşlerimizle omuz omuza teröre karşı mücadele eden biziz.”

DEAŞ’la sahada göğüs göğse çarpışan, mücadele eden tek ülkenin de Türkiye olduğunu dile getiren Oktay, “Yaradan’dan ötürü severiz insanı biz, insan olduğu için severiz. Ülkemizle milletimizle coğrafyamızla değerlerimizle barışık olmak kadar güzel bir şey yok. Bu duyguyu hep birlikte tadalım.” ifadesini kullandı.

Oktay, sanayide “Milli teknoloji, güçlü sanayi” vizyonuyla katma değerli üretim ile büyümeyi teşvik edecek politikalara hız kazandırdıklarını belirterek, Türkiye’nin otomobilinin 2022’nin son çeyreğinde seri üretim bandından ineceğini ifade etti.

“Bu proje, bir araba üretmekten çok daha geniş bir bakış açısına sahip olması nedeniyle büyük önem arz ediyor.” diyen Oktay, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yerlileşme çalışmalarına hız verildiğini, uçtan uca destek mekanizmasını geliştirerek yüksek teknolojili ürünlerin ülkede üretilebilmesini desteklediklerini vurguladı.

Oktay, yerli otomobilin elektrik ve elektronik sektörlerinin lokomotifi haline gelecek yüksek teknolojinin geliştirilmesini sağlayacak bir proje olduğunu dile getirerek, bu projenin uçan araçların dünyada konuşulduğu ortamda Türkiye’yi lider ülke konumuna getirecek, bu alandaki altyapıyı oluşturacak bir proje olduğunu ifade etti.

Bölgesel Kalkınma Fonu, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonunu kurarak Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımları ihtiyaç duyduğu finansmanı sağladıklarını aktaran Oktay, AB ile yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 260 milyon avroluk kaynağı projelerin kullanımına sunarak Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak yatırımları desteklediklerini bildirdi. Oktay, şunları söyledi:

“Buna ilaveten, girişimcilerimize sermaye sağlamayı hedefleyen 80 milyon avro bütçeli ‘Türkiye Gelecek Fonu’na İlişkin Finansman Anlaşması 19 Haziran 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle bu Girişim Sermayesi Fonu’nu 2021 yılında ülkemizdeki girişimcilerin kullanımına açıyoruz.

2021 yılında, organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri için kullanacağımız bütçe yüzde 400, TÜBİTAK’ın Ar-Ge bütçesi yüzde 100 artacak. Kalkınmanın itici gücü olan sanayi sektörünün gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”