Tabipler Birliği’nden Sağlık Bakanlığı’na aşı çağrısı
Eklenme Tarihi: 19 Ocak 2023

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın aşı takip sistemiyle soğuk zincir sistemini gerekçe göstererek çocukluk çağı aşılarının özel sağlık kuruluşlarına ve özelde çalışan hekimlere ücretsiz verilmesini durdurduğunu belirterek, kararın geri çekilmesini talep etti.

Bugüne kadar devletin çocukluk çağı aşılarını hem kamudaki, hem de özeldeki hekimlere ücretsiz sağladığını ancak dün alınan kararla bu aşıların sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yapılabileceğini belirten Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetimi, kararı eleştiren yazılı açıklama yaptı.

Toplum sağlığının riske atıldığını savunan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na ilgili sorunların çözümü için iş birliği çağrısında da bulundu.

“Ücretsiz aşılama her çocuğun hakkıdır” denilen açıklamada şunlar ifade edildi:

“İnsanlık tarihinde koruyucu sağlık hizmetlerinde modern bilimin en önemli buluşu aşılar olmuştur.

Yaygın aşılama nedeniyle çiçek hastalığı görülmez olmuştur. Düzenli aşılama nedeni ile Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre her yıl 2,7 milyon çocuk, kızamık veya komplikasyonları nedeniyle ölmekten kurtulmaktadır. Çocuk felci aşısı nedeniyle engelli kalma ihtimali olan binlerce çocuk düzenli aşılama sayesinde yaşamlarına sağlıklı şekilde devam edebilmektedir. Unutulmamalıdır ki; enfeksiyonlardan korunmanın en kolay, ucuz ve güvenilir yolu tartışmasız şekilde aşılamadır.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan her insan gibi çocukların da sağlıklı olma hakkı anayasada güvence altına alınmış ve devlete bu güvenceyi sağlama görevi yüklenmiştir. Çocukların sağlıklı ve engelsiz olmasının en ucuz, güvenilir ve kabul gören yolu kuşkusuz aşılamadır. Erişebilir, ücretsiz aşı sağlama görevi de Sağlık Bakanlığı’na aittir.

Şu anda çocukluk çağı aşılamaları devlet tarafından hem kamu hem özeldeki hekimlere ücretsiz olarak sağlanırken, 18 Ocak 2023 tarihli Sağlık Bakanlığı kararı ile sadece Sağlık Bakanlığı kurumlarında yapılacağı, ücretsiz özel kuruluşlara verilmeyeceği açıklanmıştır. Gerekçe olarak aşı takip sistemi olmaması ve soğuk zincir sisteminin olması gibi nedenler gösterilmiştir. Hatırlatmak isteriz ki; sağlık alt yapısını kurmak ve denetlemek bakanlığın görevidir. Bahsedilen sağlık alt yapısındaki yetersizlikleri düzeltmek de bakanlığın görevlerindendir.

Sağlık Bakanlığının denetleme, kontrol ve istatistik yoksunluğu nedeniyle dış baskılar sonucu aldığı bu kararla, alım gücü zayıflamış olan bireylerin sağlığa erişim hakkını kısıtlamakta ve belirli çıkar çevreleri oluşturarak aşı üzerinden maddi sömürünün yolunu açmaktadır. Ciddi ilaç ve aşı eksikliğinin sonucu olarak aşılama oranlarının düşmesi ve tedavi olanaklarının ortadan kalkmasıyla toplum sağlığı riske atılmaktadır.

Sağlık alt yapısında ve denetlemedeki sorunlar, çocukların ücretsiz sağlığa erişim hakkını elinden almamalı, alınan karar ivedilikle geri çekilmelidir. Sağlık Bakanlığına ilgili sorunlarda iş birliği çağrımızı açıkça belirterek, alt yapının sağlanması ve denetlenmesi için birlikte çalışmaya açık olduğumuzu beyan ederiz.”