Tarım Sigortasından beyan yapmayan veya eksik beyanda bulunan üreticilere ek süre
Eklenme Tarihi: 19 Ekim 2021

Genel Tarım Sigortası Fonu, ekilen veya dikilen ürünlerin beyanlarını yapamayanlara 21 Ekim Perşembe’ye kadar süre tanıdı.

Fondan yapılan duyuruda, 2020–2021 üretim yılında ekilen veya dikilen ürünlerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyanlarını yapamayan veya eksik beyan yapan üreticilere, beyanlarını yapmaları veya eksik belgelerin tamamlanması için 21 Ekim’e kadar ek süre tanıdığı belirtildi.

Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresi’nden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilmesi gerektiğini; ilk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği takdirde başvurunun kabul edilmeyeceği ifade edildi.