Üstel: Dünya ile kucaklaşabilmek için ülkemizi kalkındırmalıyız
Eklenme Tarihi: 26 Eylül 2023

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 50. Yıl Vizyonu” toplantısı kapsamında kamuoyuna tanıtıldı.

Başbakan Ünal Üstel, bakanların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına önemli değişim ve gelişmelere sahne olacak özel ve önemli bir dönemden geçildiğine dikkat çekti.

Üstel, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile paralel olarak ortaya koyduğu iki devletli çözüm politikası,Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 78. BM Genel Kurulu’ndaki KKTC‘yi tanıyın çağrısı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’in yaptığı KKTC Bayrağı Azerbaycan’da dalgalanacak açıklaması, Türk Devletleri Teşkilatı’nda her gün yükseltilen temsiliyet gücümüz, önümüzdeki dönemde yaşanacak önemli gelişmelerin de habercisi gibidir. Dünya ile kucaklaşma isteğimizi, dünyada hak ettiğimiz yeri alma talebimizi artık çok daha büyük bir özgüvenle ve daha gür bir sesle her platformda tekrarlıyoruz.Eğer dünya ile kucaklaşma, dünyada hak ettiğimiz yeri alma hedefini ortaya koymuşsak, ülkemizi kalkındırmalı ve her konuda dünya ile yarışmaya ve rekabet etmeye hazır hale gelmeliyiz.Buna hazır hale gelmek için, veriye dayalı planlı bir bir kalkınma hedefini de ortaya koymalıyız” dedi.

Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı”nın da bu hedef doğrultusunda atılmış bir adım olduğuna işaret ederek,
plan 5 yıllık olsa bile ortaya konulacak vizyonun ülkenin en az 10 yılını etkileyeceğini belirtti.

Üstel, “bu orta vadeli vizyon Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 50. yılına denk düşecek 2033 yılını dahi şekillendirecektir” dedi.

Başbakan, üretilecek kararlarda katılımcılık ilkesinin bir sonucu olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı” hazırlıklarında Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı yanında 300’e yakın uzmanın ve 100’e yakın kurum ve kuruluşun görev yapmasının hedeflendiğini söyledi.

Üstel, “Yüksek katılımın sağlanmasına yönelik kurulacak Özel İhtisas Komisyonlarının katılımcıları, ekonomik ve sosyal sektörlere ilişkin uzmanlık gerektiren konularda gerekli bilgileri sunacak, araştırmalar yapacak ve plana önerileri ile katkıda bulunacaklardır. Dolayısı ile,Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığının koordinasyonunda yürütülecek olan “Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı” hazırlığı için kurulan Özel İhtisas Komisyonlarına bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardımın sağlanmasını önemle istirham ediyorum” dedi.

Sonuncusu uzun yıllar önce yapılan ve daha sonra farklı gerekçelerle yapılamayan kalkınma planının, ülkeyi yüksek refah seviyesine ulaştırmaya yönelik çalışmaların yer alacağı geleceğe dönük bir planlama olduğunu ifade eden Üstel, veriye dayalı olmayan, plansız büyümenin ülkenin en büyük sıkıntılarından biri olduğuna dikkat çekti.

Başbakan, “Elinizde yeterli bilgi yoksa, nüfusu planlayamazsınız. Nüfusu planlayamazsanız eğitimi, sağlığı, ulaştırmayı, enerji ihtiyacınızı, su ihtiyacınızı, konut ihtiyacınızı, kamuyu, yatırımlarınızı planlayamazsınız. O yüzden 5 yıllık kalkınma planını önemsiyoruz ve 2024 yılının ilk çeyreğinde planı hayata geçirip vizyonumuzu bu veriler ışığında güncelleyeceğiz. 40 yıllık süre içerisinde elde ettiğimiz kendi kendimizi yönetme deneyimimiz bizi belirli hedeflere ve noktalara taşıdı.Kazandığımız bu deneyimle 50. yıl vizyonumuzu hatta 60. yıl vizyonumuzu daha iyi şekilde belirlemeliyiz” dedi.

Mecliste temsil edilen/ edilmeyen tüm siyasi partilerin, kalkınmanın, planlı ve programlı bir şekilde olması noktasında hemfikir olduğunu kaydeden Üstel, hükümetin de bu noktada gerekli iradeyi göstererek 26 yıldır yapılmayan bir planlamayı hayata geçirme noktasında kararlılık ortaya koyduğunu vurguladı.

Başbakan, artık bugüne ve geleceğe bakarak, yıllardır yapılmayanları, yapılamayanları yapma zamanı olduğunu vurgulayarak, “umuyorum ortak akılla çalışacak ve tüm siyasi partilerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve uzmanların katkısı ile ülkenin gelecek vizyonunu hep birlikte belirleyeceğiz” dedi.

Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık zaman kaybedemez. Dünya ile kucaklaşma talebimiz var. Bu noktada dünya ile kucaklaşmaya da hemen hazır hale gelmeliyiz.Biz bu hedef doğrulusunda elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyuyoruz ve koyacağız. Başbakanlığımıza bağlı Devlet Planlama Teşkilatı müsteşar ve ekibine, kurulacak komisyonlarda görev alacak uzman ve tüm katılımcılarımıza şimdiden teşekkür ediyor ve iyi çalışmalar diliyorum.İnanıyorum ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4ncü 5 yıllık kalkınma planı, ülkemizin sadece 5 yıllık geleceğinin değil, 10 yıllık hatta 20 yıllık geleceğinin şekillenmesine de ışık tutacaktır.Bugün bizim çocuklarımızdan emanet aldığımız bir zamandır. Gelecek ise çocuklarımıza miras bırakacağımız bir zamandır. Herkes çocuklarına iyi bir miras bırakmak ister. Biz de bunu istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, 5 yıllık kalkınma planını 2024’ün başında tamamlayıp kamuoyu ile paylaşacaklarını da söyledi.